Biografie
CV
Exposities
Galerie
Agenda
Links
Contact
Zoeken:

Vroeg in de morgen op woensdag 21 september 2011
is Neeltje Johanna Pot overleden. Deze website blijft vroorlopig bestaan. Zie onder CONTACT wanneer u contact met (een van) de zoons van Nel Pot wil.

Nel Pot is in Vlaardingen geboren en bracht een groot deel van haar jeugd in Zwitserland door.
In Nederland behaalde zij haar H.B.S.-b diploma aan het Baarns Lyceum.
Zij voltooide haar beroepsopleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te
s-Gravenhage in 1945. Sindsdien was zij werkzaam als beeldend kunstenaar.

Na een verblijf van enkele jaren in Indonesië woonde zij eerst nog enige tijd in Vught en vestigde zich daarna in Leidschendam.

Nel Pot was werkend lid van onder meer de Haagse Kunstkring, Arti et Industriae te s'-Gravenhage, Arti-shock te Rijswijk en ArtiBrak (waarin voormalige LKV).

Werk is in bezit van:

•  Gemeente s-Gravenhage

•  Museum Swaensteyn te Voorburg

•  Gemeente Rijswijk

•  Artotheken Voorburg, Rijswijk en s-Gravenhage

•  Gemeente Voorburg

•  Diverse bedrijven

•  Gemeente Leidschendam

•  Particulieren

Nel Pot schildert in haar eigen figuratieve taal: herinneringen van plaatsen en objecten die een emotionele indruk op haar hebben gemaakt. Als een onderwerp haar boeit ontstaat er meestal een serie werken betreffende dit onderwerp.

Op 14 november 2009 kreeg Nel Pot van het bestuur van de Stichting Fonds ArtiBrak de eerste Fonds ArtiBrak Oevreprijs voor haar gehele oevre én wegens haar verdiensten voor de beeldende kunst in de regio Haaglanden.

Op 20 november 2004 ontving Nel Pot uit handen van de Burgemeester van Leidschendam, de heer Haersma Buma, een koninklijke onderscheiding voor haar verdienste voor de gemeente op het gebied van de schilderkunst. Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege de vele jaren belangeloze inzet voor talloze verenigingen en organisaties van beeldende kunstenaars.

Nel Pot is een bijzondere vrouw: na haar scheiding in 1964 ging zij in haar eigen onderhoud en dat van haar vier zonen voorzien door les te geven aan verschillende scholen in de regio. Ook gaf zij les aan particulieren in haar atelier. Tijdens de schoolvakanties trok zij met haar zonen Europa door in gekregen auto's en deed wereldwijd inspiratie op. Een bijkomstigheid is dat zij hiermee haar zonen ook een behoorlijke dosis van cultuur in de opvoeding meegaf. Er werd veel gemusiceerd op de camping en op het strand en haar zoon Jurjen Fontein trad zelfs in haar voetsporen.

In de loop van haar carrière zijn diverse stromingen en technieken aan bod gekomen, o.a. figuratieve aquarellen, gouaches en portretten en stillevens in olieverf. Vooral haar portretten en stillevens waren van uitstekende kwaliteit. Ook werkte zij met pastelkrijt, een techniek die uitermate geschikt is voor de voor haar typerende schakeringen in licht en kleur. Om gezondheidsredenen moest zij hier helaas mee stoppen (luchtwegen en stof).
In de laatste periode schildert ze geabstraheerde landschappen in olieverf zoals te zien is aan de 23 werken: abstractere bloembollenvelden.

In het verleden heeft zij een serie baggerwerken geschilderd. Hiervan heeft de Bagger Unie een kalender uitgegeven en de werken zijn aangekocht door de verzekeraar van de baggeraars.


© de erven Nel Pot 2005, Webrealistatie: Ontwerpstudio Koemans